Huisregels

1.Kom op tijd. Bij afmelden voor een behandeling uiterlijk 24 uur van te voren melden, voor een externe weekendworkshop uiterlijk 2 weken, bij een huiskamerworkshop 1 week.

 

2.Voor een massageworkshop graag douchen, zorg voor schone, korte nagels en een goede hygiëne.

 

3.Bij ongewenst of onrespectvol verbaal/non verbaal gedrag,  heb ik het recht om de behandeling/cursus/workshop stoppen en betreffende uit te sluiten van deelname,  zonder restitutie.

 

4.Ten alle tijde kan ik besluiten om mensen niet aan te nemen als cliënt of om te stoppen met behandelen. Uiteraard zal ik uitleg geven aan de redenen.

 

5.Voor een behandeling/cursus/workshop 24 uur van te voren geen alcohol/drugs gebruiken.

 

6. Ten alle tijde voor aanvang behandeling/deelname vermelden als er lichamelijke/geestelijke/emotionele problemen zijn, of men ergens anders nog in behandeling is. Bv psychoses, wanen, hart/long problemen, epilepsie e.d. Ik ben geen vervanging voor een reguliere behandelaar of arts.  Ga altijd naar een reguliere arts of behandelaar bij klachten of problemen.

 

7. Deelname aan behandeling/cursus/workshops geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Indien noodzakelijk,  vooraf met eigen arts/psycholoog/psychiater overleggen of deelname mogelijk/raadzaam is.

 

8. Zorg er voor dat je de eventueel benodigde spullen mee neemt, zoals bv handdoeken bij een massage of geschikt schoeisel tijdens een wandeling. Vooraf zal ik aangeven wat er nodig is.

 

9. Voel en let op je eigen grenzen. Geef dit direct/op tijd aan.

 

10.Bij klachten, bespreek het eerst met mij. Blijf niet ergens mee zitten. We zijn allen mensen, er kan altijd wel iets niet prettig lopen of gebeuren. We komen er samen wel uit.

 

11. Betaling geschiedt per contant of volgens afspraak. Bij deelname cursus of weekendworkshop dient het gehele bedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang betaald te zijn als een een ruimte gereserveerd moet worden of uiterlijk 1 week voor aanvang als er een huiskamerworkshop plaats vindt. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Ik ben nog niet aangesloten bij een vereniging, dus er kan geen vergoeding via ziekenfonds plaats vinden.

 

12. Wat er gebeurd tijdens behandelingen/cursussen/workshops is en blijft privé. Dus ik verwacht respect voor de privacy van deelnemers en dat er dus niets gedeeld word over anderen. Uiteraard houd ik mij ook aan deze privacy regel. Wel zal ik aantekeningen maken en evt een persoonlijk dossier aanleggen. Dit zal ik vooraf vragen en vermelden. Geen foto's zonder overleg vooraf en zeker niets delen op social media.

 

13. Iedereen helpt mee. Dus samen koken, tafel dekken, afwassen, water en dekens halen, hout zagen, opruimen. Iedereen neemt iets te eten/drinken mee om te delen tijdens bepaalde activiteiten. We delen het samen tijdens een Potluck maaltijd, tijdens en na bepaalde activiteiten. Dat zal bij aanmelding vermeld worden.